Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Aktualności

 • Informacja o wyborze firmy

  Data:2019-03-11

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie w partnerstwie z Gminą Kępno / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z realizacją projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 informuje iż, do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej została wybrana firma:

  BEPRES - Szkolenia - Doradztwo- Usługi
  63-600 Kępno, ul. Sikorskiego 8/16

  więcej »
 • Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmeczyna - zapytanie ofertowe

  Data:2019-02-26

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie realizując w partnerstwie z Gminą Kępno / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno", dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, liczby godzin szkolenia teoretycznego oraz liczby godzin szkolenia praktycznego dla grupy 10 uczestników.

  więcej »
 • Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno

  Data:2019-01-28

  Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie realizuje projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno". Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "SZANSA".

  więcej »
 • Nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"

  Data:2019-01-09

  Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłaszają nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno". Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel główny projektu: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

  więcej »
 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Dotacja z PFRON przyznana

  Data:29 października 2014 r.

  Uchwałą nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 sierpnia 2014 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  więcej »
 • Środki na realizację zadania przyznane

  Data:18 listopada 2013 r.

  Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 sierpnia 2013 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  więcej »
Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: