Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Aktualności

 • Nabór na 12 Opiekunek / Opiekunów

  Data:2024-01-25

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie ogłasza nabór na 12 Opiekunek / Opiekunów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

  więcej »
 • Kontynuacja usług zainicjowanych projektem pn. "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno"

  Data:2022-10-14

  Kontynuacja usług zainicjowanych projektem pn. "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

  więcej »
 • Informacja o wynikach naboru na opiekuna osoby starszej

  Data:2022-01-28

  W odpowiedzi na ogłoszony 17 stycznia br. na stronie internetowej Spółdzielni Socjalnej "Szansa" nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej w ramach projektu "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w gminie Kępno" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne - projekty konkursowe w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów, tj. 28.01.2022 r. do 12:00 do siedziby Spółdzielni Socjalnej "Szansa" wpłynęły 3 oferty i po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostały wybrane Panie: Weronika Piętka, zam. Kępno, Ewelina Szup, zam. Kępno, Fabiola Ben Khedher, zam. Kępno. Kandydatki spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

  więcej »
 • Nabór na 3 opiekunów

  Data:2022-01-17

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa Kępno" ogłasza nabór na 3 opiekunów w ramach projektu "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w gminie Kępno".

  więcej »
 • "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych" - kontynuacja projektu

  Data:2021-12-31

  Spółdzielnia Socjalna SZANSA informuje, iż w ramach kontynuacji projektu pn. "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie 2019-2021 od 31.12.2021 r. nadal realizuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 535 257 052.

  więcej »
 • spoldzielnia-szansa-kepno-grant-2021-03.png

  Grant dla Gminy Kępno na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni

  Data:2021-03-12

  Informujemy, iż Gmina Kępno otrzymała grant w łącznej kwocie 249.064,47 zł na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie oraz Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie.

  więcej »
 • Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno

  Data:2019-09-15

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kepnie w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "Szansa" realizuje projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno".

  więcej »
 • Nabór na dwóch opiekunów

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" ogłasza nabór na dwóch opiekunów w ramach projektu "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020."

  więcej »
 • Poszukujemy uczestników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "Szansa" poszukuje uczestników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta i gminy Kępno do projektu "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno".

  więcej »
 • Ogłoszenie - nabór

  Data:2019-09-13

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" ogłasza nabór na trzech opiekunów w ramach projektu "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno".

  więcej »
 • Nabór dla seniorów na stacjonarną opiekę dzienną

  Gmina Kępno / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "Szansa" w związku z realizacją projektu "Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 7: Włączenie społeczne. Działanie 7.2.:Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 7.2.2.: Usługi społeczne i zdrowotne, ogłasza nabór dla seniorów na stacjonarną opiekę dzienną.

  więcej »
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

  Data:2019-08-31
 • Nabór na wolne stanowisko - asystent osoby niepełnosprawnej

  Data:2019-08-16
  więcej »
 • Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługo społeczne

  Data:2019-04-01
  sprawdź szczegóły
  więcej »
 • Informacja o wyborze firmy

  Data:2019-03-11

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie w partnerstwie z Gminą Kępno / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z realizacją projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 informuje iż, do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej została wybrana firma:

  BEPRES - Szkolenia - Doradztwo- Usługi
  63-600 Kępno, ul. Sikorskiego 8/16

  więcej »
 • Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmeczyna - zapytanie ofertowe

  Data:2019-02-26

  Spółdzielnia Socjalna "Szansa" w Kępnie realizując w partnerstwie z Gminą Kępno / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno", dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, liczby godzin szkolenia teoretycznego oraz liczby godzin szkolenia praktycznego dla grupy 10 uczestników.

  więcej »
 • Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno

  Data:2019-01-28

  Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie realizuje projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno". Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "SZANSA".

  więcej »
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Data:2019-01-25
  sprawdź szczegóły
  więcej »
 • Nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"

  Data:2019-01-09

  Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłaszają nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno". Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel główny projektu: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

  więcej »
 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Dotacja z PFRON przyznana

  Data:29 października 2014 r.

  Uchwałą nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 sierpnia 2014 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  więcej »
 • Środki na realizację zadania przyznane

  Data:18 listopada 2013 r.

  Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 sierpnia 2013 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  więcej »
Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: