Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Dotacja z PFRON przyznana

Aktualności » Dotacja z PFRON przyznana

Data:29 października 2014 r.
  • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
    Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwałą nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 sierpnia 2014 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Motywacją do przygotowania i realizacji projektu był fakt, iż często nie zdajemy sobie sprawy z ograniczeń fizycznych i obciążeń psychicznych z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Dla współczesnego świata niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym to priorytet, dlatego kierując się nim, założyliśmy, że umożliwienie osobom, z otoczenia jednostek z dysfunkcjami, wzięcie udziału w zajęciach wyposaży ich w "narzędzia" potrzebne do efektywnej opieki i pracy z tą grupą osób. Uzyskane środki przeznaczono na realizację projektu "Wspólna szansa", stworzonego przez Spółdzielnię Socjalną "Szansa" w Kępnie. Przy realizacji projektu, wsparcia udzielił Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie poprzez wyłonienie grupy docelowej, czyli opiekunów osób niepełnosprawnych.

Działania bezpośrednio związane realizacją projektu trwały od 11 września br. do 31 października br. w wynajętej sali. W zajęciach grupowych i indywidualnych uczestniczyło 10 opiekunów osób niepełnosprawnych będących zleceniobiorcami Spółdzielni Socjalnej "SZANSA". Zadanie publiczne dotyczyło przeprowadzenia szkoleń grupowych z ratownikiem medycznym z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz szeroko pojętej opieki nad osobą niepełnosprawną / straszą / schorowaną. Z kolei spotkania indywidualne z psychologiem i pracownikiem socjalnym służyły udzielenia specjalistycznego wsparcia grupie docelowej. Zajęcia również uwzględniały proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakładamy, że wszelkie podjęte działania, mające na celu wspomóc opiekunów niepełnosprawnych, odniosą swoje przełożenie w ich codziennym funkcjonowaniu. Oczekujemy, że opiekunowie nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w codziennej pracy, a także ukażą się, jako osoby wyposażone w bogaty warsztat do opieki i aktywizacji niepełnosprawnych. Wszelkie podjęte działania miały również na celu podniesienie kompetencji opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: