Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Grant dla Gminy Kępno na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni

Aktualności » Grant dla Gminy Kępno na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni

Data:2021-03-12

Informujemy, iż Gmina Kępno otrzymała grant w łącznej kwocie 249.064,47 zł na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie oraz Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie.

W ramach Projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: