Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Nabór dla seniorów na stacjonarną opiekę dzienną

Aktualności » Nabór dla seniorów na stacjonarną opiekę dzienną

Gmina Kępno / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "Szansa" w związku z realizacją projektu "Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 7: Włączenie społeczne. Działanie 7.2.:Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 7.2.2.: Usługi społeczne i zdrowotne, ogłasza nabór dla seniorów na stacjonarną opiekę dzienną.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: