Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"

Aktualności » Nabór uczestników do projektu "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"

Data:2019-01-09

Gmina Kępno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
ogłaszają nabór uczestników do projektu
"Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno".

Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Czas realizacji projektu: od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób starszych niesamodzielnych oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, niepełnosprawność, ubóstwo, trudną sytuację socjalno-bytową zamieszkujących na terenie miasta i gminy Kępno.

Szczegółowe wymagania i działania w projekcie:

  • 30 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, biernych zawodowo - zostanie objętych wsparciem w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zajęcia terapeutyczne o charakterze sportowym, integracyjnym i różnych dziedzin sztuki;
  • 80 osób starszych (wiek powyżej 60 lat) niesamodzielnych - ostanie objętych wsparciem w formie usług terapeutycznych, usług rehabilitacyjnych, wsparcia w formie teleopieki i pudełka życia;
  • 10 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, biernych zawodowo - zostanie objętych wsparciem w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • deklaracja uczestnictwa

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mgops.kepno.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.03.2019 r. w biurze projektu w pok. nr 17 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji:
Natalia Najdek - tel. kom. 512 645 214

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: