Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Środki na realizację zadania przyznane

Aktualności » Środki na realizację zadania przyznane

Data:18 listopada 2013 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 sierpnia 2013 r. przyznano Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Kępnie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Motywacją do przygotowania i realizacji projektu był fakt, iż często nie zdajemy sobie sprawy z ograniczeń fizycznych i obciążeń psychicznych z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne. Dla współczesnego świata niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym to priorytet, dlatego kierując się nim, założyliśmy, że umożliwienie osobom, z otoczenia jednostek z dysfunkcjami, wzięcie udziału w zajęciach warsztatowo-teoretycznych wyposaży ich w "narzędzia" potrzebne do efektywnej opieki i pracy z tą grupą osób.

Uzyskane środki przeznaczono na realizację projektu "Per aspera ad astra" - "Przez trudy do gwiazd", stworzonego przez Spółdzielnię Socjalną "Szansa" w Kępnie. Przy realizacji projektu, wsparcia udzielił Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie poprzez wyłonienie grupy docelowej, czyli opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt trwał osiem tygodni - od 23 września do 15 listopada, w świetlicy udostępnionej nieodpłatnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie. W zajęciach grupowych i indywidualnych uczestniczyło 17 opiekunów osób niepełnosprawnych będących pracownikami MGOPS w Kępnie. Są to mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno, w wieku od 24 do 65 lat. Ponadto odbyły się indywidualne spotkania pracownika socjalnego z niepełnosprawnymi podopiecznymi opiekunek uczestniczących w projekcie.

Zadanie publiczne dotyczyło przeprowadzenia szkolenia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielenia pomocy w procesie ich rehabilitacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się zajęcia z takimi specjalistami jak: fizjoterapeuta, dietetyk, prawnik, pracownik socjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy.

Zakładamy, że wszelkie podjęte działania, mające na celu wspomóc opiekunów niepełnosprawnych, odniosą swoje przełożenie w ich codziennym funkcjonowaniu. Oczekujemy, że opiekunowie nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w codziennej pracy, a także ukażą się, jako osoby wyposażone w bogaty warsztat do opieki, rehabilitacji i aktywizacji niepełnosprawnych. Wszelkie podjęte działania miały również na celu podniesienie kompetencji opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: