Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Spółdzielnia Socjalna w praktyce

Informacja o wynikach naboru na opiekuna osoby starszej

Aktualności » Informacja o wynikach naboru na opiekuna osoby starszej

Data:2022-01-28

W odpowiedzi na ogłoszony 17 stycznia br. na stronie internetowej Spółdzielni Socjalnej "Szansa" nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej w ramach projektu "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w gminie Kępno" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne - projekty konkursowe w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów, tj. 28.01.2022 r. do 12:00 do siedziby Spółdzielni Socjalnej "Szansa" wpłynęły 3 oferty i po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostały wybrane Panie: Weronika Piętka, zam. Kępno, Ewelina Szup, zam. Kępno, Fabiola Ben Khedher, zam. Kępno. Kandydatki spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Polecamy:
SZANSA
Spółdzielnia Socjalna
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel.: 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
Dane rejestrowe:
KRS:
NIP:
REGON: